Bip

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Plan Pracy i Sprawozdania

Plan Pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Czastary na 2009 r

Email Drukuj PDF

Załącznik

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czastary

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Wabnic
 

Plan Pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Czastary na 2008 r

Email Drukuj PDF
Zał. Nr 3 do uchwały Nr IX/63/2007
Rady Gminy w Czastarach
z dnia 5.12.2007

Lp.
Termin
Tematyka
Przygotowujący materiał
Tematyka kontroli
Uwagi
1.
Luty
1. Zapoznanie się z potrzebami placówek oświatowych w gminie
Kontrola potrzeb w placówkach oświatowych
2.
Marzec
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
2. Sprawozdanie Kierownika GOPS z pracy Ośrodka za 2007r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 r.
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Prob. Alk. Kierownik GOPS
Urząd Gminy
materiał na Sesję
materiał na Sesję
3.
Kwiecień
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2007 r
Urząd Gminy
materiał na Sesję
4.
Maj
1. Informacja o pracy placówki służby zdrowia w Czastarach
ZOZ Wieruszów
GOZ Czastary
5.
Czerwiec
1. Informacja o ochronie p.poż w gminie.
2. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie
Urząd Gminy
Asystent Zespołu Prewencji
6.
Sierpień
1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Urząd Gminy
materiał na Sesję
7.
Sierpień
Wrzesień
1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
Urząd Gminy, Komisja
Dyr. GOK, Kierownik GBP
Kontrola przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
8.
Październik
1. Informacja o pracy GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach.
Wizytacja Siłowni i Biblioteki
9.
Listopad-grudzień
1. Projekt budżetu gminy na 2009 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 r.
3. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
Urząd Gminy
Komisja
Kierownik GOPS
materiał na Sesję
materiał na Sesję

 


 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czastary

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Głowacka
Poprawiony: czwartek, 02 września 2010 10:46
 

Plan Pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Czastary na 2007 r

Email Drukuj PDF
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr III/ 21  /2006

Rady Gminy w Czastarach z dn.29.12.06


Lp.

Termin

T e m a t y k a

Przygotowujący materiał

 

Tematyka kontroli

Uwagi

 

1.

luty

Zapoznanie się z potrzebami

placówek oświatowych w gminie

 

 

kontrola potrzeb w placówkach oświatowych

 

 

2.

marzec

1.        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.

2.        Sprawozdanie Kierownika GOPS z pracy Ośrodka za  2006r.

3.        Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 r.

Pełnomocnik Wójta.ds.Profilaktyki

i Rozwiązywania Prob.Alk.

Kierownik GOPS

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

 

 

 

materiał na Sesję

 

 

3.

 

kwiecień

 

Zapoznanie  ze  sprawozdaniem z realizacji

budżetu  gminy  za 2006 r.

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

 

4.

maj

1.        Informacja o pracy placówki służby zdrowia w Czastarach

ZOZ Wieruszów

GOZ Czastary

 

 

 

5.

czerwiec

2.        Informacja o ochronie p.poż  w  gminie.

3.        Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie

Urząd Gminy

 

Asystent Zespołu Prewencji

 

 

 

6.

sierpień

Informacja o realizacji budżetu gminy za

I półrocze 2007 r

Urząd Gminy

 

 

 

 

materiał na Sesję

 

7.

 

 

sierpień

wrzesień

Przygotowanie placówek oświatowych do

rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

Urząd Gminy, Komisja

 

Dyr. GOK Kierownik GBP

kontrola przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

 

8.

październik

Informacja o pracy GOK i Gminnej

Biblioteki Publicznej w Czastarach .

 

 

Wizytacja Siłowni i Biblioteki

 

 

9.

Listopad-grudzień

1.        Projekt budżetu gminy na 2008r.

2.        Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.

3.        Zaopiniowanie Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozw. Probl. Alkoholowych

na 2008 r.

Urząd Gminy

Komisja

 

Kierownik GOPS

 

materiał na Sesję

 

 

materiał na Sesję

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czastary

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Bednarek
Poprawiony: czwartek, 02 września 2010 10:48
 

Plan Pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Czastary na 2005 r

Email Drukuj PDF
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XVII/97 /2004

Rady Gminy w Czastarach z dn.30.12.04


Lp.

Termin

T e m a t y k a

Przygotowujący materiał

 

Tematyka kontroli

Uwagi

1.

luty

Zapoznanie się z potrzebami

placówek oświatowych w gminie

 

 

kontrola potrzeb w placówkach oświatowych

 

2.

marzec

1.        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

2.        Sprawozdanie Kierownika GOPS z pracy Ośrodka w 2004r.

3.        Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 r.

Pełnomocnik Wójta.ds.Profilaktyki

i Rozwiązywania Prob.Alk.

Kierownik GOPS

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

 

 

 

materiał na Sesję

 

3.

 

kwiecień

 

Zapoznanie  ze  sprawozdaniem z realizacji

budżetu  gminy  za 2004 r.

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

4.

czerwiec

1.        Informacja o ochronie p.poż  w  gminie.

2.        Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie

Urząd Gminy

 

Asystent Zespołu Prewencji

 

5.

sierpień

 

 

Informacja o realizacji budżetu gminy za

I półrocze 2005 r

Urząd Gminy

 

 

 

 

materiał na Sesję

 

6.

 

 

sierpień

wrzesień

1.        Przygotowanie placówek oświatowych do

rozpoczęcia roku szkolnego.

2.        Informacja o pracy GOK i Gminnej

Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem

czytelnictwa w gminie.

Urząd Gminy, Komisja

 

Dyr. GOK Kierownik GBP

kontrola przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

7.

listopad

1.        Projekt budżetu gminy na 2005 r.

2.        Opracowanie planu pracy Komisji na 2006r.

3.        Zaopiniowanie Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozw. Probl. Alkoholowych

na 2006 r.

Urząd Gminy

Komisja

 

Kierownik GOPS

materiał na Sesję

 

 

materiał na Sesję
 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czastary

Osoba odpowiedzialna za treść: Wiesław Bednarek
Poprawiony: czwartek, 02 września 2010 10:50
 

Plan Pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Czastary na 2004 r

Email Drukuj PDF

Lp.

Termin

Tematyka

Przygotowujący materiał

Tematyka kontroli

Uwagi

1.

luty

Zapoznanie się z potrzebami

placówek oświatowych w gminie

 

 

kontrola potrzeb w placówkach oświatowych

 

2.

marzec

1.        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 r.

2.        Sprawozdanie Kierownika GOPS z pracy Ośrodka w 2003r.

3.        Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 r.

Pełnomocnik Wójta.ds.Profilaktyki

i Rozwiązywania Prob.Alk.

Kierownik GOPS

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

 

 

 

materiał na Sesję

 

3.

 

kwiecień

 

Zapoznanie  ze  sprawozdaniem z realizacji

budżetu  gminy  za 2003 r.

 

Urząd Gminy

 

 

 

materiał na Sesję

4.

czerwiec

1.        Informacja o ochronie p.poż na terenie gminy.

2.        Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie

Urząd Gminy

 

Asystent Zespołu Prewencji

 

5.

sierpień

 

 

Informacja o realizacji budżetu gminy za

I półrocze 2004 r.

Urząd Gminy

 

 

 

 

6.

 

 

sierpień

wrzesień

1.    Przygotowanie placówek oświatowych

do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

Urząd Gminy, Komisja

 

 

 

Przygotowanie  szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego.

.

7.

listopad

1.        Projekt budżetu gminy na 2005r.

w  resorcie komisji.

2.        Opracowanie planu pracy komisji

na  2005 r.

3.        Informacja  o pracy GOK i Gminnej

Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem

czytelnictwa w gminie.

Urząd Gminy

 

Komisja

 

Dyr. GOK, Kierownik GBP.

materiał na Sesję

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czastary

Osoba odpowiedzialna za treść: Wiesław Bednarek
Poprawiony: czwartek, 02 września 2010 10:51